“Жер ээн болсо доңуз дөбөгө чыгат” дегендей, Салымбековдор күчөдү…

838

Бир тууган Салымбековдорго караштуу “Эмгек” партиясы шаардык жана жергиликтүү кеңештерге активдүү катышууда. Өзгөчө Бишкек шаарындагы аламанга батыл киришкендери, урук-тууган, дос-жарлары менен үй-бүлөлүк башкаруунун үлгүсүндө баратышканы жашыруун эмес. Партияны дагы бир тууганы Ырысбек Мааткабылов башкарганы менен Аскар, Мамытбайлардын балдары “дирижерлук” кылууга аралашып, өз ара эле күжүлдөшүп, катуу жулунуп жатышат. “Жер ээн болсо доңуз дөбөгө чыгат” дегендей, деги ушул Салымбековдордон башка татыктуулар Бишкек шаар кеңешине келишсе болбойт беле? Же буларды акылдарына келтире турган бийликте киши жокпу?

Булак:Азияньюс

+1