Чек ара чыры. Өкмөт калкка көмөк көрсөтүү үчүн атайын эсеп ачты

40

Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан кыргыз-тажик чек арасындагы конфликттин жүрүшүндө жабыркаган калкка колдоо көрсөтүүгө тийиштүү юридикалык жана физикалык жактардан түшүп жаткан кайрылууларга байланыштуу, ыктыярдуу негизде түшүп жаткан акча каражаттарын топтоо үчүн «Баткен облусундагы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппараты» атайы эсеби ачылды. Бул тууралу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет.

Баткен облусунун тургундарына колдоо көрсөтүү үчүн акча каражатын ыктыярдуу негизде которууну каалаган юридикалык жана физикалык жактар төмөндө көрсөтүлгөн эсептерге акча каражатын которо алат.

Улуттук валютадагы эсептин реквизити (сом):

Алуучу банк: Баткен аймактык башкармалыгы

БИК 440001;

ИНН 01312199910086

Эсеп номери № 4409021103005073 «Баткен облусундагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппараты»

Төлөм коду 14411100 – «Учурдагы жардам»

Чет элдик валютадагы мультивалюталык эсептин реквизиттери (АКШ доллары):

Correspondent BankFederal Reserve Bank of New York, New York, USASWIFT: FRNYUS33
Beneficiary bankNational Bank of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, 168, Chui Str., 720040 Bishkek, Kyrgyz RepublicSWIFT: NBKIKG22Correspondent account number: 0210-8671-5
BeneficiaryCentral Treasury of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic
Beneficiary account№ 1013350100590106
0