Биз жөнүндө

“Чындык.kg” –  маалымат агенттиги 2015-жылы  16-мартта негизделген. “Чындык.kg” маалымат агенттиги тараткан маалыматтарынын оперативдүүлүгү, жаңычылдыгы менен тез эле коомчулуктун көңүлүнө илине алды. Биздин сайт күн сайын өз окурмандарына коомдук-саясый, экономикалык, каржылык, социалдык актуалдуу маалыматтарды оперативдүү таратып турат. Андан сырткары  сайт коомдогу ар бир кубулушка сереп салып, аналитикалык материалдарды, комментарий-жорумдарды жарыялап келет.

“Чындык.kg” – маалымат агенттигинин экинчи долбоору катары ЧЫНДЫК МААЛЫМАТ АГЕНТТИГИ жана KG VIDEO аталышында  интернет-телевидениеси (Youtube) иштеп баштады. Ошондой эле chyndyk.kg_ аталышында инстаграмм баракчабыз да активдүү иштөөдө.  Келечекте маалымат таратуунун бардык усулдарын, формаларын, каражаттарын жана жабдыктарын пайдалануу менен дүйнөнүн маалымат айдыңында өз ордун табууга аракеттенебиз.