Айландырбай түз айтты! Текебаев: “Ата Мекенди шайлагыла” (видео)

1004

Аткаруучу: ИП “Султанова Жыпар Ильясовна”. Дареги: Бишкек шаары. Месароша көчөсү 95-2. Буйрутмачы: «Ата Мекен» социалисттик партиясы. Нускасы: 1 даана. Чыгарылган күнү: 17.11.2021-ж. “Ата Мекен” СП шайлоо фондунан (эсептик счет 1299007840006225) каржы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Д.К.Кулжанова тарабынан төлөндү.

0