Жазгүл Жаманкулова: «Таң эрте зордукталган кызды аялдамадан көрдүм»

54

Жазуучу Жазгүл Жамангулова ой толгоосун сунуштады. Мас кыз (Студенттик жылдарда жазылган)Таң эрте зордукталган кызды көрдүм аялдамадан. Уйпаланган чачтарына чөп- чардын кыпындары илинип жүрөт. Дал-далынан айрылган көйнөгүнүн ичинде абийири жок. Кара жолду бирде мурду менен сүзө жыгылып, бирде тамтандап жолунан адашат. Андан обочо турганым менен анын күз түшкөн көзүн даана көрүп турдум. Уялуу, коркуу, жазгануу деген аялуу сезимдерден куру жалак калган аялзатынын өтө жаман болоорун укканым бар, алды мынчалык бетсиз, анан айбандан төмөн даражага түшүп калаарын өз көзүм менен көрүп, арданып, уялып, ичим ачышып, селейип турган эместирмин. Мен да кыргыз кызымын. Мен да аялзатымын.— Жоругуң жолдо калгыр,- дечү эле айылдык бир апа ким бирөөнүн жосунсуз иштерин уга калса. Анын сыңары, мен бул таңкы абалдан оолактап кете албай, же кол шилтеп жек көрө албай, же жанына барып жардам кыла албай араң турдум саландап. Калп эле жолду караганым менен жолун да көрүнбөйт. Бүтүн элдин тагдыры «мас кыздын» маймыл кейпине чагылышып, ал болуп, анан эл болуп көрүнүнүп, күзгүдөй чагылышып туруп алды. Жол караган көзүмдүн кычыгында келечеги бүдөмүктөнгөн тагдыр турду. Ал тагдыр таланган кыргыз кызына окшош мекендин тагдырындай. Кыргызстанды кимдер гана зордуктаганжок?…