Салык тармагындагы аткарылбаган планга Абдалиев жооп береби?

162

Салык кызматынын тɵрагасы Кабыл Абдалиев уялбай эле учурдагы бийликке кошоматты катырып атат, эй! Мунун ордунда башка бирɵɵ болгондо эчак кызматын тапшырып туруп басып кетмек. Тескерисинче, Кабыл мырза «бээ кɵрдүңбү жок, тɵɵ кɵрдүңбү жок» логикасы менен былк этпей олтурат, жагалданып коюп. Салык кызматына келгени кыйраткан ишин деле кɵрɵ элекпиз. Салык жыйноодо, план менен иш алып барууда чабал болуп атканы жалган эмес да. А Кушбакович иш алып баруунун ɵзгɵчɵлүгүн ойлонгондун ордуна кадр алмаштыргандан бɵлɵк эч нерсе кыла элек. Кичине жаңычылык киргизүүгɵ аракет кылып койсоңуз боло, жарыктык!

Айтмакчы, сиздин жасап жаткан иштериңизди коомчулукка чагылдыралы деп пресс кызматыңызга бир эмес, эки-үч ирет кайрылдык. Майнап чыккан жок. Мүмкүн маек берип актанып коет чыгарсыз Кабыл мырза, кандай дейсиз? Эки иштен бир жаңы «шефиңизге» кошомат айтып.

Булак:Де-Факто