ЭЙ СОТ, КУРСАН АСАНОВТОН КОЛУҢДУ ТАРТ!

692

ЭЙ СОТ, КУРСАН АСАНОВТОН КОЛУНДУ ТАРТ!

КУРСАН АСАНОВДУН 2010-ЖЫЛЫ ТҮШТҮК ТОПОЛОҢУНДА ТЫНЧТЫКТЫ САКТАП КАЛГАНДА ЭМГЕГИ ЗОР БОЛГОН.

БЫЛТЫР ДАГЫН КОЙ-ТАШТА ЭЛДИ КЫРГЫНДАН САКТАП КАЛДЫ.

КЕЧЕ (5-6 ОКТЯБРДА) БИШКЕКТИ КАРАКЧЫЛЫКТАН АЛЫП КАЛГАНГА САЛЫМЫ ЧОҢ БОЛДУ.

КУРСАНДЫН ЭРДИГИН УНУТПАЙЛЫ. МЫНДАЙ ЭР ЖҮРӨК ГЕНЕРАЛ БИЗДЕ СЕЙРЕК КЕЗИГЕТ – КУРЧ КЫРДАЛДА УШУНДАЙ ИНСАНДАР КЕРЕК БОЛОТ. ОЙЛОН ЭЛИМ!

БААТЫРДЫН КАДЫРЫН СОТКО ЖӨН ЖЕРДЕН ТЕБЕЛЕТПЕЙЛИ!

Турат Аким, журналист.