Евразия интеграциясынан четтей албастыгыбыз анык

21

Россиянын үстөмдүгү боюнча, Россия геосаясий багытта аймактык эле эмес, дүйнөлүк держава экендигин баарыбыз эле сопсонун билебиз.
Кайсы жагынан караба, океандын ары жагындагы өнөктөштөр таңуулаган идеология менен баалуулуктардан айырмаланып, евразиялык идеология бизге жат эмес.
ЕврАзЭске азыр Россия, Казакстан, Беларусь, Кыргызстан жана Армения кирет.
Марат Аманкуловдун айтканы боюнча көп адамдар анын евразиялык идеология боюнча мурдагы сүйлөгөн сөздөрүн угуп-көрүшкөн деле эмес, абай салып маани деле беришкен эмес.
Ал бир эмес бир нече жолу евразия идеологиясын тандоо маселеси маданий, экономикалык, өнөктөштүк багыттарында интеграциялык мүнөздө экенин, анда субьективдүүлүккө, суверендүүлүккө жана аймактык бүтүндүккө эч кандай шек келбестигин белгилеген.
Ушу тапта шайлоонун шарданы менен Аманкуловдун жүздөгөн сөздөрүнүн айрым жерлерин кесип алып, анын маанисин жакшылап, терең түшүнбөй туруп, коомчулуктун башын айландырып жатат.
Эми буга кошумча иретинде улуу ойчулубуз Чыңгыз Айтматовдун: “Евразиялык интеграциянын зарылдыгы мен үчүн айкын. Бирок бул бир эле жылда боло калчу нерсе эмес. Азыр кандай гана бири-биринен ажыроо процесстери жүрбөсүн, биз баары бир тарыхтын бир агымындабыз. Бул, эң алды менен, биздин жалпы маданий баалуулуктарыбызга байланыштуу көрүнүш. Евразиялык интеграция биздин бирөөлөргө сиңип, жок болуп кетпешибизге, бүгүнкү цивилизациядан өз ордубузду ээлешибизге мүмкүнчүлүк берет”,- деп айтканын белгилей кетели.
Мына ушундай, айымдар жана мырзалар.