КЫРГЫЗСТАНДА 78,6 МИҢ ЖУМУШСУЗ БАР

36

Кыргызстан боюнча 78,6 миң жумушсуз бар. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитеттин материалдарында айтылат. 2019-жылдын 8 айы менен салыштырганда 2020-жылдын январьавгуст айларында бул көрсөткүч азайып жана 94,5 пайызды түздү.