Ыйман Нуру: Элдин ден соолугуна кам көрүү керек!

94

Элеонора Сыйданова, «Ыйман Нуру» саясий партиясынан депутаттыка талапкер:

«Пандемияга байланыштуу абал, Кыргызстандын жарандарынын ден-соолугу мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты деп дайыма жарыялаганына карабастан, Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагындагы бардык кейиштүү кырдаалды тынчсыздандырды. Жакынкы беш жылда биз мындай кырдаалдын кайталанышына жол бербөө үчүн бардык аракеттерди көрүшүбүз керек. Жарандар мамлекеттик мекемелердеги бардык кызматтарды акысыз жана сапаттуу көрсөтүүгө кепилдик бериши керек, ошондой эле МЖӨ аркылуу жеткиликтүү жеке медициналык жана билим берүү борборлорунун өнүгүшүн мыйзамдуу түрдө стимулдаштырышы керек».

Элеонора Сыйданова, кандидат в депутаты от политической партии «Ыйман Нуру»:

«Ситуация с пандемией оголила нервы всей плачевной ситуации в здравоохранении Кыргызстана несмотря на то, что государство постоянно заявляет, что здоровье граждан является приоритетом государственной политики. В последующие пять лет нам необходимо направить все возможные усилия на недопущение повторения подобной ситуации больше никогда. Гражданам необходимо гарантировать оказание всех услуг в государственных учреждениях бесплатно и качественно, а также законодательно стимулировать развитие доступных частных медицинских и образовательных центров через ГЧП».

Буюртма берген: «Ыйман Нуру» акыйкаттыктын жана өнүгүүнүн саясий партиясы. ИНН 02706201210121. Саясий партиянын шайлоо фондунан, каржылык маселелер боюнча ыйгарым өкүл Акматова Айнура Жапаровна тескөөсү менен төлөндү.