Ыйман Нуру: Ыймандуу өлкө – берекелүү жашоо!

48

Өлкөнүн аймактарындагы шайлоочулар менен жолугушуу биздин алдыга койгон бардык максаттарыбызга жетүү үчүн ого бетер түрткү жана күч берет!

Встреча с избирателями в регионах страны дает еще больше мотивации и сил для достижения всех наших целей!
Ыймандуу бийлик — берекелүү жашоо!Буюртма берген: «Ыйман Нуру» акыйкаттыктын жана өнүгүүнүн саясий партиясы. ИНН 02706201210121. Саясий партиянын шайлоо фондунан, каржылык маселелер боюнча ыйгарым өкүл Акматова Айнура Жапаровна тескөөсү менен төлөндү.