ААЛЫ ТУТКУЧЕВ: “БУТУҢАРДЫ ЖАЛАЙ АЛБАЙТ ЭКЕНМИН!”

470

Курч сөздүү белгилүү төкмө акын кезектеги ыр саптарын жарыялады:

“Атуулумун эркин өскөн мекендин,

Эркиндигим сакташ үчүн бекеммин.

Өкүм сүйлөп болбоңузчу убара,

Өз киндигим өзүм кескем, кесээрмин.

Атам мага үйрөтүптүр кантейин,

Бутуңарды жалай албайт экенмин!”

Арыба.кж