Садык Шернияз: “Жакында айыккандардын саны арбыйт!”

254
 • Көтөр башты улутташым, кандашым!
  Зайырбектин сөзү так ушул мезгилге туш келип турат бейм.
  Президентибиз мага ушул сөздү кайталагандай туюлду.
  Мен да ушинтип айтаар элем.
  Пандемиянын да мизи кайтаар (мага кайтып келе жаткандай сезилет) бирок биз башыбыздан мындан да кыйын апааттарды өткөзгөнбүз, буга тарых күбө. Сынбайлы да чөкпөйлү. Көрөсүңөр жакында оорууга чалдыккандардан сакайгандардын саны арбыйт. Кайгыбыздан кубанычыбыз көбөйөт, көз жашыбыздан, күлкүбүз арбыйт, бул күндөрүбүз тарыхыбыздан татаал күндөрү катарында эскерүүлөрүбүздө каларына аз калды.
  Оорууну дары жеңбейт, кайрат жеңет. Ооруга биринчи дары- жылуу сөз жана жакындардын деми, тилектештиги, биримдик жана ынтымак. Эгер биз ошол адамзаттын бийик үлгүлөрүн көрсөтө алсак анда пандемия да качып жалтанат! Биз аны көрсөтө алабыз. Анткени бизди ошону үчүн энебиз төрөгөн. Кыйынчылык кез келсе, кыйбастар үчүн, кандаштар үчүн, кыргыздар үчүн, Кыргызстандыктар үчүн деп туулгандагы вазийпабызды биздин ата бабаларыбыз бизге мурас кылып калтырып кеткен эмеспи. Бирге болсок бизди эч ким, эч нерсе жеңе албайт! Бүгүн Элмирбек менен Айбектин айтышын көрдүм, жеңилдеп калдым. Бийик сөз, улуу сөз жанга канчалык шерик көкүрөккө дем берерине дагы бир жолу ынандым.