Жамангулов кыргыз тилин үйрɵнүүгɵ аракет кылып койсо жарашмак

162

Улутту сактап турган эң негизги табияттын белгиси – бул тил. Тил жоголсо улут жоголорун биз тарыхтын карт барактарынан эң жакшы билебиз. Башкасын айтпай, кечээки эле Союздун маалын карасак, тилин жоготкон ондогон улуттардын жиги билинбей, оруска сиңип кетти. Чындыкты тике карап айтканда, биз дагы ошол шордуулардын катарына кирерибизге аз калган. Багыбызга жараша Союз ыдырап, түндүгүбүз кɵтɵрүлдү. Башыбызга бак конду. Бирок, маңкурттук сезимден ажырай албай келе жатабыз. Мамлекет эне тилди урматтоочу чараларды кɵрбɵстɵн, тескерисинче элди шылдыңдагансып, кыргыз тилин билбегендерди кастарлап, тɵргɵ чыгарып жатат. Маселен, Адилет министрлигине эне тилин билбеген Марат Жамангулов деген эргулду отургузган. Эне тилин билбеген маңкурт ɵз элине күйүп жыргатабы? Кыргыз тилин билбеген нойон кантип кыргыздын мыйзамдарын талдайт? Бул келгенден бери министрлик башка жагынан да ɵйдɵлɵгɵн жок. Биз тилге аздек мамиле жасашыбыз зарыл. Министр мырза жок деген кыргыз тилин үйрɵнүүгɵ аракет кылып койсо жарашмак!

Де-Факто