Улан Примовдун титиреп оокат кылганы артта калдыбы?

381

Парламентте эт эмес же чел эмес, илең-салаң жүргөн Улан Примов аттуу балык депутат бар экенин көпчүлүк аңдабаса керек да, туурабы? Этибар албай жүргөндөр толтура го, сыягы… Анын эмне мыйзам жазып атканы, эл үчүн кандай иштерди бүтүргөнү боюнча кабардар эмеспиз. Болгону жеке чөнтөгү калың болгону үчүн парламентке илээшип келгени айтылат. Өзүнүн эле «кайф заманасы» менен жүрөбү?

Баса, маркум Алманбет Анапияев тирүү кезде бул эргул баш көтөрбөй, депутаттыкты кыялданмак турсун, бизнесин титиреп кылганы ыраспы? Дал ушул жагынан ар-кандай маалыматтар айтылып келе жатканы эмнени каңкуулайт?

ЧЫНДЫК