Кытайга жардам көрсөтүүгө ашыккан Салымбеков кыргыздан эмнеге аянат?

47

Кытайда коронавирус курчуганда Аскар Салымбеков 50 миң бет кап жөнөтөрүн айтып, оозун көптүргөнү эсибизде. Учурда кыргыз элинин башына мүшкүл келгенде, эмнеге ачылып-чачылбайт? Бу дүйнөдө топтогон байлыгын оо сапарга ала кетмек беле? Чачсын да карапайым калкка! Эмне тымпыйып жатат? Кытайга жардам көрсөтүүгө ашыккан Салымбеков улутубузга келгенде битиреп калдыбы?

Булак: “Азия Ньюс”