Быйыл 14 билим берүү мекемеси колдонууга берилет

22